نمایش مختصر - کتابخانه الکترونیک و دیجیتال - آذرسا
خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
صفحه آماده است.
موضوعات مرتبط
بیشتر...
ناشران مرتبط
بیشتر...
واحدهای مرتبط
نوع مدرک
بیشتر...
مورد جستجو : ‫(نوع مدرک:پیایند فارسی‬)
نام پایگاه : سرور مرکزی
تعداد نتایج : ۴۹ رکورد از ۵۴۱۵ رکورد
تعداد رکوردها
مرتب سازی بر اساس
و
عملکرد قبلی غیر فعال استقبلی20 تای بعدی برای نمایش محدوده بعدی است
انتخاب: تمامی موارد | هیچکدام
1.
پیایند فارسی
عنوان :خبرنامه انقاب های خاورمیانه و شمال آفریقا‭ ۷ ‬از‭۲۸‬خرداد ا‭۳ ‬تیرماه
شماره راهنما :
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :كتابخانه و مركز اسناد ديوان محاسبات كشور
2.
پیایند فارسی
عنوان :خبرنامه انقلاب های خاورمیانه و شمال آفریقا‭ ۱۲ ‬از‭ ۸ ‬الی‭ ۱۴ ‬مردادماه‭۱۳۹۰ ‬
شماره راهنما :
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :كتابخانه و مركز اسناد ديوان محاسبات كشور
3.
پیایند فارسی
عنوان :خبرنامه انقلاب های خاورمیانه و شمال آفریقا‭ ۱۳ ‬از‭۱۵‬الی‭ ۲۱ ‬مردادماه‭۱۳۹۰‬
شماره راهنما :
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :كتابخانه و مركز اسناد ديوان محاسبات كشور
4.
پیایند فارسی
عنوان :خبرنامه انقلاب های خاورمیانه و شمال آفریقا‭ ۱۵ ‬از‭ ۱۹‬تا‭ ۲۵ ‬شهریورماه‭۱۳۹۰ ‬
شماره راهنما :
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :كتابخانه و مركز اسناد ديوان محاسبات كشور
5.
پیایند فارسی
عنوان :خبرنامه انقلاب های خاورمیانه و شمال آفریقا‭ ۱۴ ‬از‭۲۲‬تا‭۲۸ ‬مردادماه‭۱۳۹۰‬
شماره راهنما :
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :كتابخانه و مركز اسناد ديوان محاسبات كشور
6.
پیایند فارسی
عنوان :خبرنامه انقلاب های خاورمیانه و شمال آفریقا‭ ۱۶ ‬از‭۲۶ ‬شهریورماه تا‭ ۱ ‬مهرماه
شماره راهنما :
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :كتابخانه و مركز اسناد ديوان محاسبات كشور
7.
پیایند فارسی
عنوان :خبرنامه انقلاب های خاورمیانه وشمال آفریقا‭ ۱۷ ‬از‭۲ ‬تا‭۸ ‬مهرماه‭۱۳۹۰ ‬
شماره راهنما :
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :كتابخانه و مركز اسناد ديوان محاسبات كشور
8.
پیایند فارسی
عنوان :خبرنامه انقلاب های خاورمیانه و شمال آفریقا‭ ۱۸ ‬از‭۲۳‬الی‭۲۹‬مهرماه‭۱۳۹۰ ‬
شماره راهنما :
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :كتابخانه و مركز اسناد ديوان محاسبات كشور
9.
پیایند فارسی
عنوان :خبرنامه انقلاب های خاورمیانه و شمال آفریقا‭ ۱۹ ‬از‭۱۴‬تا‭۲۱‬آبان ماه‭۱۳۹۰ ‬
شماره راهنما :
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :كتابخانه و مركز اسناد ديوان محاسبات كشور
10.
پیایند فارسی
عنوان :خبرنامه انقلاب های خاورمیانه و شمال آفریقا‭ ۲۰ ‬از‭ ۲۱ ‬تا‭ ۲۸ ‬آبان ماه‭۱۳۹۰ ‬
شماره راهنما :
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :كتابخانه و مركز اسناد ديوان محاسبات كشور
11.
پیایند فارسی
عنوان :خبرنامه انقلاب های خاورمیانه و شمال آفریقا‭ ۲۱ ‬از‭۲۸ ‬آبان ماه تا‭۵ ‬آذر ماه‭۱۳۹۰ ‬
شماره راهنما :
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :كتابخانه و مركز اسناد ديوان محاسبات كشور
12.
پیایند فارسی
عنوان :خبرنامه انقلاب های خاورمیانه و شمال آفریقا‭ ۲۲ ‬از‭۱۲ ‬الی‭ ۱۹ ‬آذرماه‭۱۳۹۰‬
شماره راهنما :
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :كتابخانه و مركز اسناد ديوان محاسبات كشور
13.
پیایند فارسی
عنوان :خبرنامه انقلاب های خاورمیانه و شمال آفریقا‭ ۲۳ ‬از‭۱۹‬الی‭ ۲۵‬آذرماه
شماره راهنما :
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :كتابخانه و مركز اسناد ديوان محاسبات كشور
14.
پیایند فارسی
عنوان :خبرنامه انقلاب های خاورمیانه و شمال آفریقا‭ ۲۵ ‬از‭۳ ‬تا‭۱۰ ‬دی ماه‭۱۳۹۰ ‬
شماره راهنما :
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :كتابخانه و مركز اسناد ديوان محاسبات كشور
15.
پیایند فارسی
عنوان :خبرنامه انقلاب های خاورمیانه و شمال آفریقا‭ ۲۶ ‬از‭۱۰‬تا‭۱۷ ‬دی ماه‭۱۳۹۰ ‬
شماره راهنما :
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :كتابخانه و مركز اسناد ديوان محاسبات كشور
16.
پیایند فارسی
عنوان :خبرنامه محیط زیست‭۱۰ ‬
شماره راهنما :
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :كتابخانه و مركز اسناد ديوان محاسبات كشور
17.
پیایند فارسی
عنوان :خبرنامه محیط زیست ۶
شماره راهنما :
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :كتابخانه و مركز اسناد ديوان محاسبات كشور
18.
پیایند فارسی
عنوان :خبرنامه محیط زیست‭۱۳ ‬
شماره راهنما :
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :كتابخانه و مركز اسناد ديوان محاسبات كشور
19.
پیایند فارسی
عنوان :خبرنامه حقوق بشر ۵
شماره راهنما :
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :كتابخانه و مركز اسناد ديوان محاسبات كشور
20.
پیایند فارسی
عنوان :خبرنامه محیط زیست‭۱۱ ‬
شماره راهنما :
نوع ماده :پیایند فارسی
پیایند فارسی[پیایند]
مرکز :كتابخانه و مركز اسناد ديوان محاسبات كشور
تاریخچه جستجوافزودن به کتابخانه شخصینمایش رکوردهای انتخابیدانلود رکوردهای انتخابیبازگشت
ذخیره چاپ یا ارسال نتایج جستجو
 
به منظور ذخیره، چاپ یا ارسال نتایج جستجو، محدوده رکوردهای مورد نظر را از طریق فیلد انتخاب رکوردهای جستجو تعیین نمائید
ذخيره يا چاپ نتايج جستجو